Η αξία της γνώσης για την υγεία μας

Η αξία της γνώσης για την υγεία μας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει: «Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας». Το Βιοψυχοκοινωνικό Μοντέλο Υγείας αντανακλά τον παραπάνω ορισμό καθώς υπογραμμίζει τη σημαντικότητα και την αλληλεπίδραση των βιολογικών, των ψυχολογικών και των κοινωνικών παραγόντων στην υγεία. Αντιλαμβάνεται την υγεία και την ασθένεια ως τις δύο αλληλοσυμπληρούμενες όψεις ενός συνεχούς ενιαίου συστήματος. Η κατάσταση της υγείας του ατόμου εξαρτάται από το φυσικό και ψυχοκοινωνικό περιβάλλον, το οποίο με τη σειρά του διαρκώς μεταβάλλεται.

Με την ίδια θεώρηση, πολλές εναλλακτικές παρεμβάσεις έχουν αναδυθεί τα τελευταία χρόνια με σκοπό τη βοήθεια των ανθρώπων σε ολιστικό επίπεδο και με την εστίαση στην αντιμετώπιση της αιτίας και όχι απλώς του συμπτώματος. Επιπλέον στόχος τους είναι η επίτευξη μιας κατάστασης ευεξίας και όχι μόνο η βοήθεια των ατόμων στο να μη νοσούν.

Σε αυτά τα πλαίσια ξεκίνησε η βιοανάδραση, η οποία αποτελεί:

  • Τη λιγότερο τοξική και επεμβατική παρέμβαση
  • Την πιο ολιστική και εναλλακτική θεραπευτική επιλογή
  • Τρόπος για τη λήψη περισσότερων πληροφοριών και επιλογών σχετικά με τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για τη φροντίδα των ασθενών
  • Ψυχο –εκπαιδευτική θεραπεία, με περισσότερη ενεργή συμμετοχή των ίδιων των ασθενών στη θεραπεία τους
  • Στρατηγική για τη μείωση των μακροπρόθεσμων δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη
  • Τρόπος για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής έγκαιρα, με ψυχολογικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Παρακάτω αναφέρονται τα Πανεπιστήμια που στα προγράμματα σπουδών τους περιλαμβάνουν τη βιοανάδραση. Στόχος είναι η πληρέστερη κατανόηση των δυνατοτήτων της βιοανάδρασης μέσα από τα διαδικτυακά sites των ίδιων των Πανεπιστημίων:

 

0 Comments

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

error: Content is protected !!