Κβαντική Βιοανάδραση

Τι είναι η Βιοανάδραση;

Η Βιοανάδραση (Biofeedback) είναι μια ευρέως εφαρμοσμένη τεχνολογία,η οποία χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς της υγείας. Μετράει την φυσική αντίδραση του οργανισμού (Galvanic Skin Resistance [GSR]) ή αλλιώς την ηλεκτρο-δερματική απόκριση (Electro-Dermal Response [EDR]) με ηλεκτρικά σήματα μέσω ηλεκτροδερμικών αισθητήρων. Η GSR μετράει ήπιες ηλεκτρικές αποκρίσεις στην επιφάνεια του δέρματός μας, οι οποίες αλλάζουν λόγω της υγρασίας. Η υγρασία του δέρματος αλλάζει ανάλογα με το βαθμό χαλάρωσης του σώματος. Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος , των νευροδιαβιβαστών και της συναισθηματικής διέγερσης. Η GSR είναι τόσο ευαίσθητη που μπορεί ακόμη και να μετρήσει τις διακυμάνσεις των συναισθημάτων. Οι συσκευές Βιοανάδρασης μετρούν τη δραστηριότητα των μυών, τη θερμοκρασία του δέρματος, την ηλεκτρο-δερματική δραστηριότητα, την αναπνοή, τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου και τη ροή του αίματος. Υπάρχουν πολλοί τύποι Βιοανάδρασης όπως το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG), η μαγνητική τομογραφία (MRI). Αυτές οι τεχνολογίες είναι σε θέση να καταγράψουν τα αναλογικά ηλεκτρικά σήματα των οργανισμών και να μεταφράσουν αυτά τα σήματα σε χρήσιμες πληροφορίες μέσω πολύπλοκων αλγοριθμικών λογισμικών.

Τι είναι η Κβαντική Βιοανάδραση;

Η Κβαντική Βιοανάδραση είναι η συνένωση της Κλασικής Βιοανάδρασης με την Κβαντική Επιστήμη. Όταν ο Albert Einstein έθεσε τη σχέση της ύλης με την ενέργεια στην περίφημη εξίσωσή του E=mc2, άνοιξε τον δρόμο για την σύλληψη του ανθρώπινου σώματος σε μια νέα διάσταση – ως ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα για την Κβαντική Βιολογία και την Κβαντική Φυσική του ανθρώπινου σώματος (βιο-φυσική). Η Κβαντική Επιστήμη εξηγεί πώς το σώμα μας είναι ηλεκτρομαγνητική ταλαντευόμενη ενέργεια. Τα κύτταρα μας εκπέμπουν και δέχονται ενέργεια και κάθε λειτουργία έχει το δικό της εύρος παλμικής συχνότητας. Όταν η δονητική συχνότητα κάποιων κυττάρων αλλάζει στο σώμα, σημαίνει ότι υπάρχουν φυσικά, συναισθηματικά ή περιβαλλοντικά μπλοκαρίσματα που δεν επιτρέπουν στα κύτταρα του συστήματος να είναι απόλυτα συγχρονισμένα και να λειτουργούν όπως φυσικά έχουν σχεδιαστεί. Η ασθένεια μπορεί να θεωρηθεί η ένδειξη του αποσυντονισμού των κυττάρων.

Μέσω της συσκευής Κβαντικής Βιοανάδρασης, το σώμα είναι ικανό να ανταλλάσσει πληροφορίες με τη συσκευή. Στέλνει συχνότητες και εναρμονίζει τις ταλαντώσεις του σώματος. Η εναρμόνιση γίνεται μέσω της βιοφυσικής και η αποστολή και λήψη των ταλαντώσεων γίνεται από τη συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης. Υπάρχουν οι βέλτιστες τιμές για τέλεια φυσική κατάσταση, τις οποίες η συσκευή μπορεί να ρυθμίσει και να εξισορροπήσει. Η τέλεια διόρθωση των ταλαντώσεων επιβραδύνει τη διαδικασία της γήρανσης.

Με πιο απλά λόγια, με την Κβαντική Βιοανάδραση μπορούμε να μετρήσουμε τις αντιδράσεις των κυττάρων και να καταγράψουμε τη φυσική και τη ψυχολογική κατάσταση του οργανισμού.  Ανιχνεύει την αδυναμία ή τον αποσυντονισμό του ατόμου και ταυτόχρονα ανασχηματίζει τις «λάθος» συχνότητες και παραδίδει τις «σωστές», επαναφέροντας τα κύτταρα του σώματος στην υγιή τους κατάσταση.

Η Κβαντική Βιοανάδραση αποτελεί:

 • Την λιγότερο τοξική και επεμβατική παρέμβαση
 • Την πιο ολιστική και εναλλακτική θεραπευτική επιλογή
 • Τρόπος για την λήψη περισσότερων πληροφοριών και επιλογών σχετικά με τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για τη φροντίδα των ασθενών
 • Ψυχο –εκπαιδευτική θεραπεία, με περισσότερη ενεργή συμμετοχή των ίδιων των ασθενών στη θεραπεία τους
 • Στρατηγική για τη μείωση των μακροπρόθεσμων δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη

Τρόπος για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής έγκαιρα, με ψυχολογικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Ποιά συσκευή χρησιμοποιείται για την Κβαντική Βιοανάδραση;

Στο κέντρο μας η Κβαντική Βιοανάδραση εφαρμόζεται με τη χρήση της συσκευής EDUCTOR. Είναι  η κορυφαία ιατρική συσκευή στο χώρο της Βιοανάδρασης και η πιο σύγχρονη συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης που έχει κυκλοφορήσει έως τώρα, καθώς είναι η μετεξέλιξη των συσκευών SCIO και INDIGO.  Η συσκευή EDUCTOR είναι ικανή να υπολογίσει πάνω από 65.000.000 bits από βιοενεργειακά στοιχεία ώστε να ανιχνεύσει στρεσογόνα στο σώμα μέσα σε 3-5 λεπτά. Το τεστ  μπορεί να αποκαλύψει στρεσογόνες αντιδράσεις για περισσότερα από 11.000 διαφορετικά στοιχεία που επηρεάζουν την υγεία μας. Μετράει την βιοενεργειακή ισορροπία και τις γενικές αντιδράσεις του σώματος στο στρες κάνοντας την καλύτερη δυνατή βιολογική – ψυχολογική ανάλυση.  Κατά την ανίχνευση συντονίζεται με χιλιάδες ενεργειακές υπογραφές με ρυθμό 1000Hz/sec και καταγράφει τον βαθμό στον οποίο αντιδρά το σώμα (διαδικασία Xrroid). Μετράει την τάση και την αντίσταση του δέρματος όπου εφαρμόζεται μικρής έντασης ηλεκτρικό ρεύμα με απόλυτη ασφάλεια.  Επιτρέπει τη διάγνωση των ηλεκτρικών δυνατοτήτων, τη χαλάρωση και τον έλεγχο του πόνου.

Πώς αναπτύχθηκε η συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης EDUCΤOR;

Η Κβαντική Βιοανάδραση είναι ένα υπερεξελιγμένο επιστημονικό εργαλείο που στηρίζεται στις ανακαλύψεις γνωστών ερευνητών, όπως ο Volta, ο Ampere, o Ohm, ο Einstein, ο Becker, ο Priori, ο Beardall. Βασισμένοι στις ανακαλύψεις των μεγάλων αυτών πρωτοπόρων της επιστήμης, ο Δρ. William Nelson και μια ομάδα επιστημόνων της NASA, από τη δεκαετία του ’80, εφάρμοσαν  στο διάστημα την Κβαντική Βιοανάδραση ώστε να μπορούν οι αστροναύτες να ελέγχουν οι ίδιοι το σώμα τους, αφού εκεί ψηλά δεν υπάρχουν νοσοκομεία ή φαρμακεία. Το αρχικό αυτό πρόγραμμα ονομάστηκε SCENAR (Self-Controlled Energetic Neuro-Adaptive Regulation- Αυτοελεγχόμενη Νευρο-Προσαρμοστική Ρύθμιση). Λειτουργεί μέσω της διέγερσης του εγκεφάλου με ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό σήμα που οδηγεί το νευρικό σύστημα στην παραγωγή νευροπεπτιδίων, τα οποία είναι μόρια-κλειδιά για την αυτορρύθμιση του σώματος. Τα νευροπεπτίδια μπορούν να θεωρηθούν ως το εσωτερικό βιολογικό μας φαρμακείο. Με σταδιακές αναβαθμίσεις του αρχικού προγράμματος  γεννήθηκε το SCIO, το INDIGO και τελευταίο το EDUCTOR.

Γιατί η Κβαντική Βιοανάδραση είναι σημαντική στη διαχείριση του στρες;

Σύμφωνα με έρευνα της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Stanford, η οποία δημοσιεύθηκε το 1998 από τον καταξιωμένο βιολόγο Δρ Bruce Lipton,  το άγχος φάνηκε να είναι η αιτία τουλάχιστον του 95% όλων των ασθενειών και των νόσων. Ο Δρ Lipton αναφέρει ότι το υπόλοιπο 5% είναι γενετικό και έχει προκληθεί από κάποιο στρες που ανήκει στην προϊστορία του ασθενή. Με άλλα λόγια, εξηγεί πως αυτό που θεωρούμε γενετική ή οικογενειακή προδιάθεση για μια συγκεκριμένη ασθένεια ή πρόβλημα υγείας, δημιουργήθηκε αρχικά από μια αγχωτική κατάσταση ή ένα γεγονός, κάπου στο οικογενειακό δέντρο του ατόμου.

Η θετική σχέση του στρες με το ανοσοποιητικό σύστημα αναφέρεται επίσης από τα Κέντρα Ελέγχου Νόσων (Centers for Disease Control [CDC]) των ΗΠΑ. Σχεδόν οποιαδήποτε έγκυρη πηγή συμφωνεί – έρευνες του Harvard, του Yale, του Vanderbilt, της κλινικής Mayo, και ο κατάλογος συνεχίζεται. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η αναφορά στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής του Harvard : “Το υπερβολικό άγχος για πολύ καιρό δημιουργεί αυτό που είναι γνωστό ως «χρόνιο στρες»το οποίο έχει συνδεθεί με καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικά επεισόδια και μπορεί επίσης να επηρεάσει τον καρκίνο και τις χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος ”.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένων στρεσογόνων περιόδων μπορεί να υπάρξουν σοβαρές ψυχικές και σωματικές δυσλειτουργίες όπως:

 • Ορμονικές ανισορροπίες
 • Κατάθλιψη
 • Ινομυαλγία
 • Πονοκέφαλοι
 • Απότομες αλλαγές διάθεσης
 • Καρδιακές προσβολές
 • Χρόνια κόπωση
 • Άσθμα
 • Εγκεφαλικό
 • Δυσκοιλιότητα και γαστρεντερικές διαταραχές
 • Ελλειμματική προσοχή
 • Υπέρταση
 • Αϋπνία
 • Χρόνιος πόνος
 • Ημικρανίες
 • Αυτοάνοσες ασθένειες
 • Διαβήτης τύπου 2
 • Εθιστικές συμπεριφορές
 • Άγχος και ανησυχία
 • Απώλεια μνήμης
 • Διατροφικές διαταραχές (Παχυσαρκία, Βουλιμία, Ανορεξία κτλ)

Με την Κβαντική Βιοανάδραση μπορούμε να δούμε που μπορεί να βρίσκεται κρυμμένο το στρες στις καταστάσεις σωματικής, νοητικής ή συναισθηματικής εξάντλησης και να συνθέσουμε μια νέα εικόνα με σκοπό τη βέλτιστη υγεία σε όλα τα επίπεδα

Τι μπορεί να προκαλέσει στρες;

Το στρες δεν είναι μόνο μια νοητική ή συναισθηματική κατάσταση κόπωσης ή αγωνίας που μπορεί να μας δημιουργηθεί από την εργασία μας ή απο έναν τσακωμό. Το στρες μπορεί να προκύψει από σωματικές, συναισθηματικές ή χημικές αιτίες. Αρκετοί άνθρωποι θεωρούν ότι δεν βιώνουν στρες γιατί δεν νιώθουν κάποια συναισθηματική ένταση. Η συναισθηματική ένταση δεν είναι πάντα η ένδειξη του οργανισμού ότι βιώνει στρες.  Παρακάτω θα αναφερθούν ενδεικτικά κάποιοι από τους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν στρες:

Αλλεργιογόνα, που περιλαμβάνουν αρωματικά έλαια, καυσαέρια αυτοκινήτων, καφεΐνη, latex, νικοτίνη, γύρη, μόλυνση, τομπάκο, κατάλοιπα χημικών τοξικών και συγκεκριμένους κατ’ άτομο αλλεργιογόνους παράγοντες, προκαλούν στρες μειώνοντας τις σωματικές λειτουργίες και την νοητική ενέργεια, φέρνοντας λήθαργο και αποδυναμώνοντας το ανοσοποιητικό σύστημα.

Βακτήρια και Ιοί, οι βακτηριακές και ιογενείς μολύνσεις μειώνουν την αποτελεσματικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος, επιβραδύνουν τις σωματικές λειτουργίες, ελαττώνουν την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και την σωματική και νοητική ενέργεια, προκαλώντας έτσι στρες.

Χημικά, όπως καθαριστικά, μυκητοκτόνα, αυξητικές ορμόνες, φυτοκτόνα, παρασιτοκτόνα, βαφές, και τα περισσότερα τεχνητά χημικά, επιτίθενται στο ανοσοποιητικό σύστημα περιορίζοντας την αναπνοή και την πρόληψη οξυγόνου, μειώνει την ικανότητα του σώματος να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά και αυξάνει την οξύτητα των ανθρώπινων κυττάρων, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό στρες.

Αφυδάτωση, που προκαλείται από την έλλειψη στην πρόληψη νερού, υπερβολική εφίδρωση, διάρροια, υπεβολική ενούρηση, κατανάλωση μεγάλης ποσότητας καφέ ή ανθρακούχων ποτών ή αναψυκτικών, και η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας ανθυγιεινών τροφών, εξασθενεί την ικανότητα του σώματος να απορροφήσει θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο σε επίπεδο κυτταρικής λειτουργίας και προκαλείται έτσι στρες

Συναισθηματικά θέματα, είτε άλυτα, είτε υπό επίλυση, είτε λυμένα, όλα έχει φανεί ότι αποτελούν σημαντικές αιτίες στρες

Η επαγγελματική απασχόληση σε μία δουλειά που δεν αγαπούμε, φαίνεται να είναι σημαντική αιτία στρες

Η υπερπροσπάθεια κάθε είδους έχει φανεί ως σημαντική αιτία στρες

Τα Fast Food, που περιλαμβάνουν μερικώς υδρογονωμένα λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά, προϊόντα τεχνητού χρωματισμού, τεχνητά βελτιωτικά γεύσης, τεχνητά συμπληρώματα κορεσμού της όρεξης, τεχνητά αρωματικά, γλυκαντικά και συντητητικά, όλα τοξικά για τον ανθρώπινο οργανισμό, και για αυτό είναι αιτίες στρες.

Τα οικονομικά προβλήματα έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν σημαντικούς στρεσογόνους παράγοντες

Μύκητες και μυκητώδεις μολύνσεις, είτε λόγω κατάποσης είτε εισπνοής, που επιτίθενται στο σώμα είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά, είναι επιβλαβή για κάθε μορφή ζωής και τα υποπροϊόντα των μυκητοειδών μολύνσεων είναι τοξικά για κάθε έμβιο οργανισμό, προκαλώντας έτσι στρες και μυριάδες ψυχολογικά και ιατρικά άγχη.

Οι γενετικά τροποποιημένες τροφές, αρκετές έρευνες έχουν βρεί ότι προκαλούν άσθμα, προβλήματα προσοχής, προβλήματα ισορροπίας, συμπεριφοράς, συγκέντρωσης και πέψης, ζητήματα στη λίμπιντο, προβλήματα μνήμης, μεταβολισμού, αντίληψης, σεξουαλικές δυσλειτουργίες και άλλες διαταραχές, προκαλώντας έτσι στρες

Οι πονοκέφαλοι και οι ημικρανίες προκαλούνται συνήθως από στρες, παρότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει κάποιος βιολογικός παράγοντας που τους προκαλεί. Αλλά ακόμη και τότε, το στρες μπορεί να είναι η υποβόσκουσα αιτία αυτής της βιολογικής δυσλειτουργίας. Και σε κάθε περίπτωση, οι πονοκέφαλοι και οι ημικρανίες αποτελούν σημαντικές αιτίες στρες.

Τα Βαρέα Μέταλλα, που συνήθως περιλαμβάνουν αρσενικό, υδράργυρο και μόλυβδο, ενοχοποιούνται για προβλήματα σε αδρεναλινη, οστά, μυελό των οστών, εγκέφαλο, κυκλοφορικό σύστημα, αυτί, μάτι, χοληδόχο κύστη, καρδιά, γαστρεντερικό, νερφούς, συκώτι, πνεύμονες, λεμφικό σύστημα, πάγκρεας, υπόφυση, δέρμα, σπλήνα, λαιμό, θυρεοειδή, θύμο αδένα, και άλλα προβλήματα, προκαλώντας έτσι στρες.

Η ακτινοβολία των τροφίμων έχει φανεί ότι μειώνει την ζωτική δύναμη και ελαττώνει σημαντικά την θρεπτική αξία της τροφής. Αλλά βάσει νόμου, όλα τα είδη διατροφής που εισάγονται στις ΗΠΑ και στο μεγαλύτερο μέρος του πολιτισμένου κόσμου ακτινοβολείται για το κοινό καλό.

Η έλλειψη ύπνου και τα προβλήματα ύπνου, που προκύπτουν είτε από συναισθηματικά, ή ψυχολογικά ή ιατρικά ζητήματα αποτελεί σημαντική αιτία στρες

Η χαμηλή Αυτό- Αντίληψη, που προκαλειται είτε από βακτηριακές ή μυκητώδεις ή ιογενείς μολύνσεις, φτωχή θρέψη, τοξικά χημικά, ορμονική ανισορροπία ή άλλους λόγους, είναι γνωστό ότι προκαλεί στρες

Ιατρικές Καταστάσεις, Ασθενείς ή Διαταραχές, διαγνωσμένες ή όχι, θεραπευμένες ή όχι, βελτιωμένες ή όχι, είναι γνωστές αιτίες στρες

Ακτινοβολία Μικροκυμάτων από κινητά τηλέφωνα, φούρνους μικροκυμάτων, φορητά ραδιόφωνα και τηλέφωνα, συσκευές τηλεόρασης και άλλες πηγές είναι γνωστοί στρεσογόνοι παράγοντες με ποικίλες επιδράσεις στους ανθρώπους για λόγους που βρίσκονται ακόμα υπό έρευνα

Οι διατροφικές ανεπάρκειες, είτε προκαλούνται από ασθένειες, διαταραχές, φτωχή θρέψη ή χαμηλή απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, είναι αιτίες στρες

Η επαγγελματική υπεραπασχόληση είναι γνωστή αιτία στρες

Ο πόνος κάθε είδους, περιλαμβανομένων του σωματικού τραυματισμού, νοητικού ή συναισθηματικού τραύματος ή ψυχολογικών ζητημάτων είναι σημαντική αιτία στρες

Τα παράσιτα περιλαμβάνομένων χιλιάδων μη ανιχνεύσιμων ιατρικά παρασίτων, κατακλύζουν το ανθρώπινο σώμα και εξασθενούν την θρεπτική δύναμη και την ενέργεια του σώματος, προκαλώντας έτσι στρες

Συνταγογραφούμενα φάρμακα και άλλα τοξικά χημικά εμπλέκονται με κάθε σωματική και νοητική ασθένεια, διαταραχή ή γνωστή στην επιστήμη κατάσταση, προκαλώντας έτσι στρες

Προβλήματα σχέσεων κάθε είδους εχει αποδειχθεί ότι προκαλούν σημαντικά επίπεδα στρες

Ποιά είναι τα αποτελέσματα της Κβαντικής Βιοανάδρασης;

Η Κβαντική Βιοανάδραση έχει αποδειχθεί βοηθητική στη μείωση του στρες και της υπερέντασης που μπορεί να σχετίζεται με ασθένειες ή/και με τραυματισμούς φυσικούς ή συναισθηματικούς. O εγκέφαλος εκπαιδεύεται στη λειτουργική διαχείριση του στρες όταν το άτομο έρχεται σε επαφή με μια στρεσογόνα κατάσταση και ταυτόχρονα μπορεί να απελευθερώσει το ήδη υπάρχον στρες της καθημερινότητας του.  Δίνεται η δυνατότητα ανίχνευσης σε βάθος των παραγόντων που προκαλούν στρες και η εστίαση στην αντιμετώπιση αυτών. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζεται η «ρίζα» του στρες και γίνεται εφικτή η βελτίωση της υγείας του ατόμου σε ολιστικό επίπεδο.

Η Κβαντική Βιοανάδραση επίσης αναφέρει κάποια προειδοποιητικά σημάδια που μπορεί να προκαλέσουν στρες και είναι πιθανό να αρχίζουν να «χτίζουν» μια ασθένεια. Ενημερώνει  για τους δυναμικούς ρόλους της διατροφής, της ενυδάτωσης και της κοινωνικής υποστήριξης και δίνει προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του στρες που μπορεί να σχετίζεται με την εργασία ή/και του στρες που δημιουργείται από τις συγκρούσεις με τους άλλους.

Η αποφυγή του στρες είναι σχεδόν αδύνατη, όμως η αντιστάθμιση των επιζημιών επιπτώσεων του είναι εφικτή, μέσω της απόκρισης στη χαλάρωση (relaxation response) με τη χρήση της Κβαντικής Βιοανάδρασης. Το άτομο εισέρχεται σε μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης που είναι το πολικό αντίθετο της απόκρισης στο στρες. Η χαλάρωση θέτει τα φρένα στο στρες και φέρνει το σώμα και το νου πίσω σε μια κατάσταση ισορροπίας.

Όταν η απόκριση της  χαλάρωσης είναι ενεργοποιημένη, σε οργανικό επίπεδο γίνονται τα εξής:

 • Ο καρδιακός ρυθμός επιβραδύνεται ή σταθεροποιείται
 • Η αναπνοή γίνεται πιο αργή και βαθύτερη
 • Η πίεση του αίματος σταθεροποιείται
 • Οι μύες χαλαρώνουν
 • Αυξάνεται η ροή αίματος στον εγκέφαλο

Εκτός από τις παραπάνω φυσικές επιδράσεις, η χαλάρωση με τη χρήση της Κβαντικής Βιοανάδρασης προσφέρει μια καταπραϋντική και ευεργετική εμπειρία. Τα πλεονεκτήματα της Κβαντικής Βιοανάδρασης μπορεί να είναι:

 • Δυνατότητα για πιο γρήγορη χαλάρωση
 • Αυξημένη μυϊκή κινητικότητα και ευελιξία
 • Βελτιωμένη γενική κατάσταση υγείας
 • Μείωση στην ένταση του πόνου
 • Λιγότερη προσοχή στον πόνο και στους στρεσογόνους παράγοντες
 • Μείωση του στρες, της έντασης και της νευρικότητας
 • Λιγότερες κρίσεις πανικού
 • Μείωση φοβίων
 • Μείωση του βάθους της κατάθλιψης
 • Μεγαλύτερη ικανότητα στη διαχείριση του άγχους
 • Βαθύτερη κατάσταση χαλάρωσης κατά τη διάρκεια του ύπνου
 • Αυξημένη νοητική διαύγεια
 • Καλύτερη εστίαση προσοχής
 • Βελτιωμένη μνήμη
 • Βαθύτερη συγκέντρωση
 • Μείωση αρνητικών συναισθημάτων
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Ενίσχυση κινήτρων
 • Αντιμετώπιση ψυχοσωματικών διαταραχών
 • Μείωση εκφυλισμού των κυττάρων (γήρας)

Ενδυνάμωση ανοσοποιητικού συστήματος

Τι προγράμματα έχει η Κβαντική Βιοανάδραση;

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκαθορισμένα πρωτόκολλα μείωσης στρες ή προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για να ικανοποιούν τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικές επιλογές προγραμμάτων που μπορούν να εφαρμοστούν σε απεριόριστους συνδυασμούς για να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Δείγμα προγραμμάτων EDUCTOR Κβαντικής Βιοανάδρασης:

 • EEG/EGG/ EMG
 • Υπερσύγχρονη Μέθοδος Μείωσης Βάρους
 • Αυτοάνοσα
 • Εξάλειψη εξαρτήσεων (κάπνισμα, αλκοόλ, ζάχαρη κ.λπ.)
 • Αντιγήρανση σε κυτταρικό επίπεδο – Τελομέρη και DNA προφίλ
 • Τοξικό Φορτίο Κυττάρων
 • Μύκητες, Candida, Παράσιτα, Βακτήρια, Ιοί, κ.λπ.
 • Προφίλ Βιταμινών, Ιχνοστοιχείων, Μετάλλων, Αμινοξέων κ.λπ
 • Ορμονική Ισορροπία (Quantum Hormonology)
 • Ισορροπία Κορτιζόλης και Επινεφριδίων
 • Απευαισθητοποίηση Υπερ-αντιδραστικότητας
 • Ρύθμιση Μεταβολισμού
 • Ρύθμιση Νευροδιαβιβαστών
 • Χαλάρωση και Ρύθμιση Ύπνου
 • Αύξηση Σεροτονίνης και Ενδορφινών
 • Μυϊκή Ενδυνάμωση
 • Νευρολογική Επανεκπαίδευση
 • Ευκαμψία
 • Συντονισμός Σώματος
 • Ενίσχυση Ανοσοποιητικού Συστήματος
 • Ενίσχυση Νοητικών Λειτουργιών (SuperLearning)
 • Ρύθμιση Παρασυμπαθητικού Συστήματος
 • Ρύθμιση Συμπαθητικού Συστήματος
 • Ρύθμιση Πνευμονογαστρικού Νεύρου
 • Μείωση και Ανακούφιση Πόνου
 • Μείωση Στρες
 • Νευρογλωσσικό Πρόγραμμα (NLP)
 • Πρόγραμμα Συναισθηματικής Εξέλιξης
 • Πρόγραμμα Κυτταρικής Μνήμης
 • Ηλεκτρο – ύπνωση
 • Μουσικοθεραπεία (Solfeggio tones)
 • Συναισθηματική Ισορροπία
 • Ομοτοξικολογία (μείωση τοξικότητας)
 • Οξυγόνωση
 • Κβαντική Αιματολογία
 • Οδοντιατρικό Πρόγραμμα
 • Αντιγήρανση
 • Κβαντική Ομοιοπαθητική

Ειδικά για αθλητές:

 • Αποκατάσταση Τραυματισμών
 • Ενίσχυση Συγκέντρωσης
 • Θετικός Νοητικός Οραματισμός
 • Ενίσχυση Θέλησης για νίκη
 • Ενίσχυση Ετοιμότητας
 • Αποβολή Αρνητισμού
 • Ορμονική Ισορροπία

Απελευθέρωση Συναισθημάτων

Τι περιορισμούς έχει η Κβαντική Βιοανάδραση;

Οι συσκευές Κβαντικής Βιο-Ανάδρασης ανιχνεύουν μόνο τάσεις και όχι ασθένειες, καθώς μόνο οι Ιατροί MD μπορούν να κάνουν διαγνώσεις. Οι συσκευές μας πληροφορούν για την ενεργειακή κατάσταση του σώματος και τις θέσεις στις οποίες το σώμα κατευθύνει την ενέργεια. Γεγονός είναι ότι ούτε το μηχάνημα ούτε ο χειριστής του μπορούν να διαγνώσουν τίποτα, παρά μόνο ένας Ιατρός ΜD. Ωστόσο η συσκευή μπορεί να εκτιμήσει, να αναλύσει την κατάσταση της υγείας, να μειώσει το στρες όπως και να αναζωογονήσει και να εναρμονίσει το σώμα. Η συσκευή Κβαντικής Βιοανάδρασης είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο μείωσης του στρες και ένα ισχυρό αποτρεπτικό εργαλείο εκφύλισης των κυττάρων. Είναι ασφαλές και ενισχύει την καλή κατάσταση του σώματος.

Περιληπτικά τι αφορά η Κβαντική Βιοανάδραση;

Η ίδια η ζωή αποτελείται από ενεργειακή ροή καθώς όλα είναι βασισμένα στην ηλεκτρική ενέργεια. Το σώμα αποσυντονίζεται γιατί ζούμε σε ένα πολύ γρήγορο ρυθμό ζωής και είμαστε εκτεθειμένοι σε πολλούς παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν στρες. Τα μικροκύματα, η κινητή ακτινοβολία, η τηλεόραση, οι οθόνες του υπολογιστή κτλ δημιουργούν ένα ηλεκτρικό νέφος που περιπλέκει το εσωτερικό ενεργειακό σύστημα του οργανισμού μας. Η Κβαντική Βιοανάδραση μπορεί να επανισσοροπεί το ενεργειακό μας πεδίο μέσω βιοφυσικής αντί της βιοχημείας, η οποία είναι η παραδοσιακή μέθοδος με την χρήση φαρμάκων.

Όλοι έχουν τη δυνατότητα της «Κβαντικής Επιλογής». Είναι η επιλογή στο θεραπευτικό μονοπάτι της δυναμικής υγείας.

error: Content is protected !!